VU Maasland met uitgebreid cursusaanbod

 

Na twee pittige coronajaren leek het doek voor de Volksuniversiteit Maasland even te vallen. Maar niets is minder waar! Onder de vlag van MIK & PIW Groep is de Volksuniversiteit weer helemaal terug met een uitgebreid cursusaanbod. De nieuwe cursussen, variërend van bridge en keramiek tot Spaans en cultuurhistorisch wandelen, gaan in september 2022 van start en worden gegeven op de tweede verdieping van Basisschool De Duizendpoot aan de Veermanstraat in Geleen.

 

De Volksuniversiteit Maasland (VU) biedt al 70 jaar lang een scala aan cursussen, trainingen en activiteiten voor met name de senioren inwoners van de Westelijke Mijnstreek en omgeving. Dankzij het veelzijdige aanbod zijn inwoners in staat om mee te doen, te participeren, een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

 

Ecsplore zet activiteiten VU voort

Door de coronacrisis moest de VU in 2020 haar activiteiten noodgedwongen stilleggen. Het wegvallen van de cursusgelden en de stijgende exploitatiekosten, maakten dat het voortbestaan van de Volksuniversiteit in het gedrang kwam. Door het bundelen van de krachten met Ecsplore, een stichting van MIK & PIW Groep, kwam het gelukkig niet zo ver en kon de VU in januari van dit jaar een doorstart maken. Vanaf 1 september a.s. houdt de Stichting Volksuniversiteit Maasland op te bestaan en wordt het cursusaanbod volledig overgedragen aan Ecsplore. Onder de oude, vertrouwde naam Volksuniversiteit Maasland zet Ecsplore alle activiteiten voort.

 

Meld u aan!

Volksuniversiteit Maasland wil dat iedereen betrokken blijft bij de wereld om zich heen en kan deelnemen aan gezellige, creatieve en educatieve activiteiten. Naast de cursussen die gegeven worden op de Veermanstraat in Geleen, verzorgt de VU ook cursussen op locatie, voornamelijk bij verzorg- en verpleeghuizen.

 

Het interessante en gevarieerde cursusaanbod voor september is inmiddels compleet en inschrijven is mogelijk. Informatie over de cursussen, kosten en inschrijven is te vinden op www.ecsplore.nl/volksuniversiteit

 

Ecsplore, onderdeel van MIK & PIW Groep

Ecsplore, onderdeel van MIK & PIW Groep, werkt al sinds 2009 aan het sportieve en culturele klimaat in de Westelijke Mijnstreek. In opdracht van de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein biedt Ecsplore een breed scala aan activiteiten voor mensen van alle leeftijden aan, zoals Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO).

 

Het samen vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen is de gedeelde missie van de zes stichtingen die onderdeel zijn van MIK & PIW Groep. Alle stichtingen – actief in sociaal werk en kinderopvang in Zuid-Limburg – werken vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om zijn kansen en mogelijkheden te benutten