Waterschap en gemeente Sittard-Geleen werken samen

Josette Van Wersch, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg, en wethouder Leon Geilen van de gemeente Sittard-Geleen, zetten maandag 27 maart jongstleden hun beider handtekening onder de Samenwerkingsovereenkomst voor het project Corio Glana HL20 fase 2.

 

Oftewel de herinrichting van de Geleenbeek bij de Parklaan in het centrum van Sittard.

Het doel van deze samenwerking is wateroverlast beperken en de beek ruim en klimaatbestendig in te richten. Zo ontstaat er bovendien, een fraaie, groene verbinding van het stadpark naar de historische binnenstad van Sittard. Omwonenden en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokkenen bij de plannen.