Waterschap Limburg neemt aanvullende maatregelen in verband met de droogte. Zo zal er extra kanaalwater worden gepompt naar een deel van het bekenstelsel en wordt het gebruik van beekwater verder beperkt voor de kapitaalintensieve teelt.

Chrit Wolfhagen (lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Het is in deze tijd van droogte altijd zoeken naar de juiste balans tussen natuur, het beschikken over water en de voedselzekerheid (beregening). We proberen in onze aanpak met alle aspecten rekening te houden.”

Extra kanaalwater naar deel beekstelsels

“Waterschap Limburg heeft afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat en Waterschap Aa- en Maas over het tijdelijk verhogen van de hoeveelheid water die in het wateraanvoerstelsel kan worden ingelaten,” aldus Chrit Wolfhagen. Met een pomp wordt water overgepompt van het kanaal in Wessem Nederweert naar de peelkanalen. Hierdoor kan de komende weken 400 liter per seconde extra worden ingelaten. Dit extra water helpt de diverse beekstelsels die het zwaar hebben door de droogte. Doel is de beken zoveel mogelijk watervoerend te houden. Een deel van het water wordt doorgeleid naar het gebied van Waterschap Aa- en Maas (Oost-Brabant). De rest zal vooral door de beekstelsels van het stroomgebied van de Grote Molenbeek worden geleid omdat hier erg lage waterstanden zijn.