Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar gemiddeld € 0,75 per maand meer voor het werk van de waterschappen dan dit jaar.

Dat blijkt uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen.

In deze periode behandelen de 21 waterschapsbesturen de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen.

Op basis van de voorstellen is de verwachting dat gezinnen met een eigen woning van € 250.000 in 2021 gemiddeld € 9,00 meer betalen aan de waterschappen dan in 2020.

Dat is een verhoging van iets meer dan 1% boven de inflatie.

Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en (agrarische) bedrijven.

Een gezin met een eigen woning van € 250.000 betaalt in 2021 gemiddeld € 355,00 aan waterschapsbelastingen.

De hoogte van de belastingen verschilt per waterschap.

Dat komt doordat de gebieden anders zijn (bijvoorbeeld met veel of weinig water, hoog- of laaggelegen) en daardoor ander beheer en onderhoud nodig hebben.

Daarnaast verschillen de specifieke eisen en wensen van andere overheden en belanghebbenden in het gebied, net als de keuzes en ambities van de waterschapsbesturen.