Terwijl in veel delen van Limburg al gebieden zijn overstroomd, houden de inwoners langs de Maas ook hun adem in.

Zijn alle reeds genomen maatregelen voldoende om de grote vloed, die momenteel door de Maas stroomt, tegen te houden en droge voeten te houden? En houden de dijken stand?

Norbert Daamen maakt deze foto’s omstreeks 13.00 uur in de omgeving van Meers en De Maasband.

De laatste foto is van Lianne Pepels: in Meers is men druk bezig met het evacueren van vee langs de uiterwaarden van de Maas. Één van de veetrailers is vast komen te zitten in het hoogwater.