Van 22 t/m 26 mei is de landelijke Week van de Schooltuin. De Week van de Schooltuin is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. In deze speciale week willen we samen met leerkrachten en ondersteuners de schijnwerpers zetten op het belang van schooltuinieren. Dus samen aan scholen, schoolbesturen en gemeenten laten zien en ervaren hoe schooltuinieren bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, het leren, het samenwerken en gezond leren eten. In de schooltuin leren kinderen met hun hoofd, hart en handen. Door heel het land vinden verschillende activiteiten plaats en dus ook in Limburg. De volgende activiteiten lichten we graag uit:

 

Schooltuinfilm voor kinderen van de basisschool

DOK6 Cinema in Panningen vertoont de film ‘onder het maailveld junior’ en ‘de Schooltuin’. Ruim 400 leerlingen gaan deze film al bekijken. Ook kun je als school de film ‘De Schooltuin’ aanvragen.

 

Opening Schooltuin Sittard

Op basisschool de Lahrhof in Sittard wordt op 24 mei om 12.15uur de schooltuin officieel geopend. Tijdens deze opening wordt de naam van de schooltuin, verzonnen door groep 8 leerlingen van afgelopen schooljaar, bekend gemaakt. Daarnaast gaat moestuincoach Gaston Hendrikx samen met de leerlingen zoveel mogelijk zaadjes zaaien, 450 potjes met zonnebloempitjes. Deze activiteit vindt verdeeld over twee dagen plaats, op woensdag de onderbouw en op donderdag de bovenbouw. U bent welkom!

 

Inspiratiebijeenkomst Heerlen

Op 12 juni vindt er een inspiratiebijeenkomst plaats op basisschool de Vlieger in Heerlen. IVN Natuureducatie en Jong Leren Eten organiseren deze bijeenkomst met als thema schooltuinieren en voedselbosjes op de basisschool/kinderopvang. Deze bijeenkomst is specifiek voor iedereen op het terrein van onderwijs, gezondheid, klimaat/natuur, ruimtelijke ordening, welzijn en participatie. U bent welkom via aanmelding: https://www.jonglerenetenlimburg.nl/pdf/inspiratiebijeenkomst.pdf

 

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelding: bel of mail dan naar:
Truusje Diepenmaat, Jong Leren Eten makelaar Limburg
E truusje.diepenmaat@ggdzl.nl

T 06-46 13 64 16