Week voor de Gezonde Jeugd

De landelijke Week voor de Gezonde Jeugd, een initiatief van Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGG), vindt plaats van 7 t/m 10 juni. Tijdens deze week wordt aandacht
gevraagd voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien. Dit gebeurt met een
Peuter4daagse, in 2016 gelanceerd door Peuteropvang Heerlen en nu uitgegroeid tot een
landelijk evenement. Waar wij met maar liefst 57 MIK & Spelenderwijs locaties met 2800
peuters dit jaar aan meedoen. Samen maken we gezond gewoon!

Peuter4daagse zet kinderopvang in beweging
Het belang van voldoende beweging is groot, daar kan je niet vroeg genoeg mee
beginnen. Wandelen is een laagdrempelige beweegvorm die zeer geschikt is voor peuters
en hun ouders. Tijdens de reguliere avond4daagse liggen deze kleine kampioenen al in
hun bedje, daarom krijgen zij hun eigen 4daagse!

De pedagogisch medewerkers gaan in deze week van dinsdag tot en met vrijdag elke dag
met de peuters wandelen in hun omgeving. Samen maken ze er elke dag een gezellige
happening van. Alle peuters ontvangen na afloop een welverdiende medaille. Zo
ondervinden de kinderen dat samen buiten bewegen leuk is, en zowel ouders als
pedagogisch medewerkers ervaren hoe gemakkelijk dit in hun dagelijkse ritme past. Alle
peuters ontvangen na afloop een welverdiende medaille. In regio Westelijke Mijnstreek
wordt het evenement op dinsdag in Sittard feestelijk geopend en op vrijdag ludiek
afgesloten in Stein en Beekdaelen.

Voldoende beweging is niet alleen belangrijk om een gezond gewicht te houden, maar
vooral ook voor de brede ontwikkeling van het kind. Dit verbetert niet alleen de
lichamelijke groei, maar is ook belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door peuters veel te laten bewegen, leren zij ook begrippen als hoog, laag,
ver, dichtbij, ritme, evenwicht, afstand inschatten en samenwerken. Kortom: een goede
motoriek is de basis voor de algemene ontwikkeling van een kind!

JOGG-aanpak
Met de JOGG-aanpak maken we in Limburg de fysieke en sociale leefomgeving van
kinderen en jongeren gezonder. Daar sluit MIK & PIW Groep zich natuurlijk helemaal bij
aan. Door dagelijkse voldoende beweging en gezonde voeding zitten kinderen beter in
hun vel en hebben ze meer energie. Bij MIK & Spelenderwijs en Ecsplore is dit een
belangrijk doel, want elk kind verdient een gezonde start. Door het zo vroeg mogelijk
aanleren van een gezonde leefstijl, wordt de kans op overgewicht op latere leeftijd
kleiner. In samenwerking met ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven, GGD/JGZ
en andere zorgverleners maken we gezond gewoon.