Weet wat(er) speelt

Limburg heeft tal van waterrijke gebieden en zestien drinkwaterbrongebieden. In tien daarvan zijn wandel- en fietsroutes uitgestippeld.

Op elke route stroomt onder jouw voeten, diep in de bodem, het drinkwater van morgen en overmorgen.

Dit water wordt lokaal opgepompt door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) om vervolgens gezuiverd thuis uit de kraan te komen.

Ook zorgen Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten in deze gebieden voor veilige dijken, droge voeten en schoon en voldoende water.

Ons klimaat verandert. Daarom worden er door waterorganisaties, gemeenten en de provincie maatregelen genomen om wateroverlast en uitdroging van (natuur)gebieden te voorkomen.

Het blijft elke dag een klus om ons water op peil en gezond te houden. En daar heeft men jouw hulp bij nodig.

Ontdek wat(er) speelt in Limburg en geniet van de omgeving, maar wel met zorg.

Want wat boven de grond gebeurt, kan de kwaliteit van het grondwater, oppervlaktewater en drinkwater tot diep onder de grond negatief beïnvloeden.

Ook jij kunt bijdragen om water gezond te houden. Zo kunnen we van de bronnen, het water en onze leefomgeving blijven genieten. Kijk voor meer informatie op https://www.oppadmetwaterklaar.nl/