Werkzaamheden Daniken

In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wordt de rioolpersleiding langs de Geleenbeek in Daniken Geleen en in een deel van Munstergeleen vervangen.

In fase 1 is een tijdelijke bovengrondse noodleiding aangelegd om de huidige leiding uit bedrijf te kunnen nemen.

In fase 2 wordt de buiten werking gestelde leiding vervangen door een nieuwe transportleiding. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind juli. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Let op: wegen en paden kunnen tijdelijk afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden.