Aansluiting Rijksweg Zuid Geleen en de Prins Mauritslaan in Beek op de A76, viaduct en af- en toeritten A76

De aansluiting van de Rijksweg Zuid in Geleen en de Prins Mauritslaan in Beek op de A76, het viaduct én de af- en toeritten naar de A76 zijn voorzien van nieuw asfalt en deels een nieuwe weginrichting.

Inmiddels is het einde van het werk in zicht.

Het viaduct en de toeritten zijn weer opengesteld voor al het verkeer.

De komende twee weken worden enkele restpunten afgewerkt.

Het werk is een samenwerking van de gemeente Sittard-Geleen, de gemeente Beek en Rijkswaterstaat en wordt mede gefinancierd door de provincie Limburg.

Het viaduct is voorzien van nieuwe verkeerslichten, nieuw asfalt, een nieuwe opstelplaats en een bredere toerit naar de A76 richting Heerlen voor verkeer uit Geleen.

Dit met als doel om de verkeersdoorstroming en de veiligheid te verbeteren.

De restwerkzaamheden, zoals storten van vluchtheuvels, aanvullen van sleuven en herstellen van bestrating vinden zoveel mogelijk in de avond en nacht plaats. Dit om verkeershinder te voorkomen.

Het meeste werk vindt plaats in het midden van het viaduct waardoor in beide richtingen een rijstrook open kan blijven.

Planning van de restwerkzaamheden
dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 augustus
zaterdag 22 augustus
maandag 24, dinsdag 25 augustus en woensdag 26 augustus

 

Bereikbaarheid
Het viaduct van (Sittard-)Geleen naar Neerbeek/Beek is tijdens de werkzaamheden altijd in beide richtingen open. Soms wordt het verkeer wel over de andere rijbaan geleid