In heel Sittard-Geleen worden op diverse locaties frees- en renoveringswerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd.

In Sittard: Heerlenerweg – Dr. Ariënsstraat – Rozenlaan – Anjelierstraat – Dr. Poelslaan – Molenweg

Freeswerkzaamheden
23 oktober: Dr. Ariënsstraat/ Heerlenerweg
29 oktober: Dr. Ariënsstraat
16 november t/m 17 december: Rozenlaan, Anjelierstraat, Dr. Poelslaan, Molenweg

Renoveren riool
23 oktober: Heerlenerweg
30 oktober: Dr. Ariënsstraat
24 november t/m 9 december: Rozenlaan, Anjelierstraat, Dr. Poelslaan, Molenweg.

Het riool wordt vernieuwd d.m.v. het inbrengen van een kunststofvoering.

Obstakels worden uit het riool gefreesd met een robot. Dit zijn de voorbereidende werkzaamheden. Ze nemen enkele uren tot een dag per straat in beslag. Het kan zijn dat de freeswagen tweemaal in dezelfde straat moet zijn.

Na afronding van de werkzaamheden worden ca.1 tot 2 weken later het riool nogmaals gereinigd en geïnspecteerd voor de controle van de werkzaamheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een halve wegafzetting.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Niels Hoevenaar, 06-22323163 of met John Bonten, 06-15043046.