Wethouder Hodzelmans neemt afscheid van Beekse politiek

Wethouder Hub Hodzelmans neemt per 17 februari 2022 afscheid van de
Beekse politiek. De reden voor zijn vertrek zijn aanhoudende
gezondheidsproblemen die een terugkeer in het Beekse college in de weg
staan.

De in Spaubeek woonachtige Hodzelmans trad, nadat hij enkele jaren als
commissielid actief was voor CDA, in 2010 toe tot de gemeenteraad. Sinds 2015
bekleedde hij een wethouderspost in twee opeenvolgende Beekse colleges.
Hodzelmans had onder meer Grote Projecten, Brede Watertaken, Bedrijfsvoering
en Burgerkracht in zijn portefeuille. Als portefeuillehouder stond hij aan de wieg
van de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek en gaf
hij het startschot voor voor fase 1b van het openmaken van de Keutelbeek.

Wethouder Hodzelmans: “Op deze manier afscheid nemen doet verdriet, maar ik
kijk met een blij en trots gevoel terug op de periode waarin ik als wethouder de
Beekse gemeenschap mocht dienen. Ik ben de gemeenteraad, het college en de
gemeentelijke organisatie zeer dankbaar dat zij mij daartoe in staat hebben
gesteld.”

In oktober 2020 kreeg wethouder Hodzelmans dusdanige hartproblemen dat hij
zich moest ziekmelden. Wethouder Ralph Diederen nam daarop zijn taken
tijdelijk waar. Nadat Hodzelmans na een medische ingreep hersteld leek,
keerden in januari 2021 de hartklachten terug. Sinds maart 2021 wordt hij
vervangen door waarnemend wethouder Rob Schwillens.

De Gemeente Beek en het voltallige college bedankt wethouder Hodzelmans
voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid en wenst hem een goed en spoedig
herstel toe.