Bisschop Harrie Smeets van Roermond zal zaterdag 31 oktober zes nieuwe diakens wijden.

Vanwege de coronamaatregelen vindt de wijding plaats in een besloten viering, waarbij maar een beperkt aantal gasten aanwezig kan zijn.

De viering wordt wel live via de website van het bisdom gestreamd.

De wijding tot transeunt diaken, zoals dat officieel heet, is een belangrijke stap op weg naar het priesterschap.

Het is de bedoeling dat de zes kandidaten die nu de diakenwijding ontvangen volgend jaar tot priester worden gewijd.

Het is voor het eerst in vele jaren dat er weer een groter aantal diakens voor het bisdom Roermond wordt gewijd.

Alle zes de kandidaten hebben afgelopen jaren de priesteropleiding gevolgd aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

De wijdingsplechtigheid begint op zaterdag 31 oktober om 10.30 uur en is live te volgen via www.bisdom-roermond.nl