Wijkagenten en Meld Misdaad Anoniem

De spil in het lokale politiewerk is de wijkagent. Hij is voortdurend bezig om het ‘plaatje’ zo goed mogelijk in beeld te hebben. De wijkagent is in het gebied waar hij werkt dan ook op de eerste plaats verantwoordelijk voor alle zaken die de politie aangaan. Zo houdt hij zich onder meer bezig met preventief toezicht op criminaliteit, verkeersveiligheid, handhaving van de openbare orde, toezicht, surveillance en buurtbeheer.

Wie is wijkagent?

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor, Karel Kroon, Suzanne Slats en Stef Dierx betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners en ondernemers van de gemeente Stein. De wijkagenten willen een positieve bijdrage leveren aan de gemeente Stein.

Zichtbaar in de wijk

De wijkagenten roepen op kenbaar te maken wat er in jouw buurt of bedrijventerrein gebeurt. Aarzel niet en meld het via het landelijke politienummer 0900-8844 en vraag naar de wijkagent. Samen wordt dan aan een oplossing gewerkt. Als het nodig is, worden daarbij netwerkpartners zoals de gemeente, een woningbouwvereniging en andere hulpverlenings- of overheidsinstanties ingeschakeld.

“Inwoners en ondernemers zullen ons regelmatig in de wijk tegenkomen. We zijn zichtbaar aanwezig en iedereen kan ons aanspreken,” zegt Manon van Thoor. De wijkagenten zijn bereikbaar via 0900 8844 en via e-mail: wijkagentenstein@politie.nl.

Meld Misdaad Anoniem

Wil je liever anoniem blijven, dan kun je bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem (M.) terecht. Daar kun je anoniem informatie geven over criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. een melding maken van bijvoorbeeld de productie en handel van synthetische drugs, hennepteelt, ondermijnende criminaliteit wapen- of mensenhandel. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

M. is dé plek waar je anonimiteit verzekerd is. Er werkt een klein team van goed opgeleide mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. In een vertrouwelijk gesprek nemen zij de details van je melding met zorg door. Ze bieden je een extra vangnet: voor als je wel wilt melden, maar niet bekend wilt worden. M. is een onafhankelijke organisatie en is geen politie. Alleen als jouw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Als vervolgonderzoek de anonieme tip onderbouwt dan kunnen zij overgaan tot actie.

M. zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kan je 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.nl/melden
Kijk voor meer informatie over M. op www.meldmisdaadanoniem.nl