WijKerenshei.

Beste wijkbewoners en andere belangstellenden,


Om te beginnen wensen we iedereen alvast fijne zomermaanden toe met veel zon en plezier.

Programmaweetjes voor de komende tijd.

Zoals al gemeld blijven we de komende tijd gewoon open, maar goed om te weten dat:

Maandag 29 mei zijn we gesloten ivm Pinksteren.

Maandag 5 juni is er buiten de reguliere wandeling van 8 km.weer een korte wandeling van
ca. 4 km. ingelast omdat de vorige door een aantal enthousiaste deelnemers werd gedaan.
Start 13.45 uur, Mauritsweg 96.


Dinsdag 13 juni is er Mini Bingo. De programma commissie zorgt voor fijne prijsjes, dus
grijp deze kans! Kaartverkoop 13.30 uur. Kosten 5 euro voor 10 kaartjes. Vijf rondes, pauze
met gratis consumptie en daarna weer 5 rondes. We hopen op een leuke deelname.

Zie verder ons programma dat we met de vorige nieuwsbrief meestuurden.

Afscheid van de kerk Kerensheide.


Het programma voor zaterdag 15 juli staat in de steigers. Binnenkort ook een flyer huis aan
huis in Kerensheide met meer informatie over tijden etc. Noteer vooral de datum alvast en
buiten een ontbijt voor de inwoners van Kerensheide (met aanmelden) is iedereen die dag erg
welkom.


Er is voor de ludieke veiling die middag zeker nog behoefte aan kerkelijke attributen of
andere mooie passende spullen. Heb je nog iets staan om te schenken? Dan neem contact op
met Ep Cremers, tel. 0651554948 / Marianne Cals, tel 0646445700. Zij bepalen of het
geschikt is voor de veiling.

Je alvast als vrijwilliger aanmelden of een vraag? Stel hem gerust aan Frans Willems, mail
franswillems@ziggo.nl.


Omdat de werkgroep dit geheel vrijwillig organiseert is een bijdrage, heel klein of iets groter
welkom op NL33RABO0317967401 tnv Stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide onder
vermelding van: Feest Kerk. Hartelijk dank namens de werkgroep Feest Kerk.

Nieuw naam nog steeds welkom voor het project/ woonzorglokatie Kerensheide.

Tot 1 juli kan er nog een mooie nieuwe naam gemeld voor het nieuwe gebouw. Heb je iets in
gedachten? Dan meld je idee met je naam en adres via wijkerenshei@gmail.com. De nieuwe
naam wordt op 15 juli bekend gemaakt.


WijKerenshei.

Wil je graag meedenken met WijKerenshei? Heb je een vraag, een idee of wil je actief worden als
vrijwilliger? Neem eens contact op, heel graag! Wij zijn bereikbaar via
wijkerenshei@gmail.com of
0646445700. Wegens vakanties is onze mailbox soms tijdelijk voorzien van een afwezigheidsmelding.

Met vriendelijke groet, Anita, Ien, Gaby, Marianne