De gemeente Stein doet vanaf 2022 mee aan het onderzoeksproject over wijkverhalen van Zuyd Hogeschool, genaamd Sprekend Stein. Een project dat eerst in de gemeente Sittard-Geleen is gestart en nu uitgebreid is met de Steinse wijken Nieuwdorp en Urmond-Oost.

Het wijkverhaal levert voor de wijken en de gemeente informatie op die kan worden gebruikt in de wijkaanpak Mijn Nieuwdorp en de uitwerking van Transformatievisie Wonen Urmond-Oost. Voor de studenten is het een belangrijke leerervaring.

Van november 2022 tot februari 2023 zijn de tweedejaars Sociaal Werk studenten van de hogeschool regelmatig in deze wijken te vinden. Zij hebben de opdracht om met inwoners gesprekken te voeren over zich thuis voelen in de wijk.

De studenten maken een praatje met inwoners en mensen die in de wijk werken. Liefst voeren zij deze gesprekken al wandelend: door samen door de wijk te lopen leren studenten de wijk beter kennen. Studenten en docent-onderzoekers van Zuyd Hogeschool verzamelen de verhalen en maken er een gezamenlijk wijkverhaal van.

De studenten presenteren de wijkverhalen op donderdag 2 februari 2023 18.00 uur tijdens een tentoonstelling aan inwoners, professionals en de gemeente. Voor Nieuwdorp vindt de tentoonstelling plaats in Buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1) en Urmond-Oost in Buurthuis De Kooypoort (Urmonderplein 43).