Wondzorg Zuid-Limburg

De regie en uitvoering van complexe wondzorg in Zuid-Limburg is vanaf nu in handen van Zuyderland Thuiszorg, Meander Thuiszorg en Envida. Het voormalige BBeterzorg expertise-team wondzorg is onderdeel geworden van Zuyderland Thuiszorg waardoor cliënten en verwijzers de vertrouwde gezichten blijven zien. Door een mooi samenwerkingsverband met Meander Thuiszorg en Envida wordt het team dit jaar uitgebreid met professionals uit deze organisaties en gaat het verder onder de naam Wondzorg Zuid-Limburg.

Regionale samenwerking
De regionale samenwerking met de diverse ketenpartners in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht/Heuvelland wordt gewoon voortgezet. De drie thuiszorgorganisaties bundelen de krachten en expertise om kwalitatief goede en betaalbare wondzorg te borgen voor de regio. Reguliere zorg door de wijkteams daar waar het kan en gespecialiseerde expertise van het regionale Team Wondzorg Zuid-Limburg als de complexiteit erom vraagt. Zo behouden we de expertise en zijn we voorbereid op de toekomst.

Vraag naar wondzorg?
Contact verloopt zoals vanouds via de vertrouwde wijkverpleegkundige van Zuyderland Thuiszorg, Meander Thuiszorg of Envida. Die schakelt indien nodig het Team Wondzorg Zuid-Limburg in. De wondexperts zijn ook rechtstreeks te bereiken via de reeds bekende gegevens. De contactgegevens zijn niet gewijzigd.