Het Orthopedisch Centrum van Zuyderland maakt bij het plaatsen van een knieprothese als eerste in Nederland gebruik van een operatierobot om de orthopedisch chirurg te ondersteunen bij de operatie.

Het bijzondere van de zogenaamde ‘ROSA-robot’ is dat tijdens de operatie een 3D-plan van de knie wordt gemaakt. Hierin worden specifieke kenmerken meegenomen, zoals de sterkte van de knieband. Op basis van deze gegevens kan de orthopeed zeer nauwkeurig de operatie plannen en precies voldoende bot verwijderen om de nieuwe knie te plaatsen.

De ROSA-robot onderscheidt zich door een grote betrouwbaarheid. Bijkomend voordeel is dat er voor de planning gebruik kan worden gemaakt van speciaal röntgenonderzoek. De patiënt wordt dus niet blootgesteld aan extra straling voor het maken van een CT scan, zoals dat bij veel andere beschikbare systemen wel het geval is. Hoe minder onnodige staling, hoe kleiner de kans op gezondheidsschade.

De orthopeden verwachten met deze ontwikkelingen rond de robot de kniezorg in Zuyderland naar een nog hoger niveau te tillen. Om dit verder te beoordelen wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om te zien of de robot van meerwaarde is, vergeleken met reeds bekende operatietechnieken.