Zuyderland presenteert publieksjaarverslag 2021

Het jaar 2021 werd in Zuyderland opnieuw in grote mate gekleurd door de coronacrisis. Opvallend genoeg hebben we afgelopen jaar dubbel zoveel coronapatiënten opgenomen in onze ziekenhuizen als in 2020. Dat legde opnieuw grote druk op ons personeel en medisch specialisten enerzijds en op de reguliere, planbare zorg anderzijds. Ook in de Zorgcentra, Thuiszorg, Thuishulp en de GGz hield het coronavirus in 2021 flink huis, met alle gevolgen van dien. Door de grootschalige vaccinatiecampagne en de nieuwe omikronvariant is het aantal ernstig zieke coronapatiënten inmiddels gelukkig afgenomen. Toch is corona nog niet voorbij. Sterker nog, het virus blijft in de toekomst onder ons. Daar bereiden we ons zowel in het ziekenhuis als de Care zo goed mogelijk op voor.

Alle ervaringen die we de afgelopen twee jaar hebben opgedaan, zetten we nu in om met corona te kunnen blijven omgaan. Denk aan flexibele scenario’s voor op- en afschaling van bedden en zorgprofessionals (mede door uitstekende samenwerking tussen ons ziekenhuis, onze zorgcentra en thuiszorg en met huisartsen en andere ketenpartners), maar ook aan de inzet van e-coaches en beeldbellen op de poliklinieken en in de GGz. In 2022 gaan we door met de volgende fase van onze strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk.’ Samen met collega-zorgverleners in de regio zetten we hier de schouders onder.

​​​​​​​Toch is het belangrijk om in ons jaarverslag niet alleen bij de coronaperiode stil te staan. Want met veel creativiteit en doorzettingsvermogen zijn we erin geslaagd ook veel reguliere zorg voor onze patiënten en cliënten te laten doorgaan. En alsof dat nog niet genoeg is hebben er tal van nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals in de Care de opening van prachtige nieuwe zorglocaties als Hof van Serviam en Parc Glana met een nieuw Hospice en in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen de opening van onze nieuwe Hart Lounge.

We zijn ongelooflijk trots op al onze medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die zich in dit moeilijke jaar vol uitdagingen onvermoeibaar hebben ingezet voor onze patiënten en cliënten.

Positief financieel resultaat
Zuyderland is er ook in 2021 in geslaagd een positief financieel resultaat te boeken. De financiële uitkomst over 2021 ligt in lijn met de eerdere positieve resultaten in 2018 t/m 2020. Het positief financieel resultaat van €15,4 miljoen voor het hele concern is, net als in 2020, mede tot stand gekomen door de landelijk overeengekomen compensatieregelingen voor gederfde opbrengsten en extra kosten als gevolg van de coronacrisis. De beperkte stijging van het resultaat in 2021 ten opzichte van het jaar 2020 (€10,6 miljoen) is met name een gevolg van een aantal incidentele meevallers (zoals nagekomen posten uit eerdere boekjaren). Het positieve resultaat in 2021 stelt Zuyderland in staat om blijvend te kunnen investeren in hoogwaardige zorg in de regio.