De 10-jarige Linn Kerbusch uit Beek is al een tijdje kinderburgemeester in haar gemeente.

Het komende jaar gaat ze zich samen met de kinderraad inzetten voor een aantal projecten. Zo is er volgens haar behoefte aan een verhard buitenveldje naast de brede school De Bron. Ook het zwerfvuil naast de prullenbakken is haar een doorn in het oog.

De kinderburgemeester gaat ook aandacht vragen voor de verkeerssituatie rond de school en het sportpark De Haamen. Vooral de kruising richting de Prins Mauritslaan is volgen Linn onveilig.

Kinderen die nog meer tips hebben voor een beter en veiliger Beek kunnen een email sturen naar kinderburgemeester@gemeentebeek.nl.

De voorstellen van de kinderraad worden voorgelegd aan de echte gemeenteraad in Beek.