Algemene info

Bie Os

Bie Os is de nieuwe omroep in de Westelijke Mijnstreek met een variatie aan programma’s, samengesteld door 115 gemotiveerde vrijwilligers. Het is een jonge, dynamische en stimulerende organisatie met actuele, creatieve en interactieve programma’s voor een groot publiek.

Uitgangspunten voor Bie Os zijn: kwaliteit, continuïteit en onderscheidenheid.

Bie Os – mijn streekomroep is ontstaan door het samengaan van Streekomroep Start en de Lokale Omroep Stein en heeft een uitzendgebied van ruim 130000 inwoners.

 

Het bestuur

De dagelijkse leiding van de omroep is handen van een hoofdredacteur en een directeur, ondersteund door diverse teamleiders die samen het managementteam vormen. Het bestuur van Bie Os bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter, secretaris en de penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen.

De overige bestuursleden hebben specifieke verantwoordelijkheden.

Het bestuur ontwikkelt de visie van de omroep, zorgt voor een meerjarenbeleidsplan en is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur heeft een faciliterende taak en houdt op afstand toezicht op de dagelijkse gang van zaken.

Programmabeleidbepalend orgaan (PBO)

Het programmabeleidbepalend orgaan stelt samen met de hoofdredacteur jaarlijks het programmabeleid vast. De leden van het PBO vertegenwoordigen diverse maatschappelijke stromingen en vormen samen een goede afspiegeling van de diversiteit uit de gemeenschappen in de Westelijke Mijnstreek.
Het PBO toetst en stimuleert de directie een gevarieerd media-aanbod te verzorgen, met inachtneming van alle wetten, normen en regels en in het bijzonder de richtlijnen van het commissariaat van de media.

Adverteren

Een belangrijke extra bron van inkomsten voor Bie Os wordt gevormd door de advertenties op de website, TV Gezet, televisie en tijdens radio-uitzendingen. Advertenties kunnen door de omroep worden ontworpen of in samenwerking met diverse geselecteerde partners. Als u de omroep een warm hart toedraagt, is het mogelijk voor een beperkt vast bedrag vriend te worden van de omroep.

Techniek

Het hart van Bie Os is de techniek. Ieder medialandschap wordt beheerst door technische installaties. Computers zijn onmisbaar. Voor het maken van radio- en televisieprogramma’s en om deze uit te zenden is veel specifieke apparatuur nodig.
Constante investeringen in camera- en opname apparatuur is noodzakelijk om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen. De studio heeft bijvoorbeeld een bekabeling van meer dan acht kilometer.

TV Gezet

De TV Gezet biedt 24 uur per dag het laatste nieuws uit de Westelijke Mijnstreek. De centrale redactie zorgt dagelijks voor een up to date nieuwsvoorziening, inclusief achtergronden. Het is ook een platform voor verenigingen, die hun activiteiten willen delen.


Televisie

Het maken van een televisieprogramma vergt veel voorbereiding. Er is onderzoek nodig, cameramensen moeten op pad, beelden worden gemonteerd tot een uitzending. Ieder programma komt in een uitzending als onderdeel van een wekelijkse uitzending of als zelfstandig onderwerp.
Er zijn dagelijkse uitzendingen, die starten om 10.00 en om 23.00 stoppen, waarbij wordt geprobeerd een zo groot mogelijk gevarieerd aanbod te verzorgen.

Alle uitzendingen zijn ook terug te kijken op onze website.

Radio

Een groot aantal vrijwilligers maakt dagelijks radioprogramma’s. Live muziek, actualiteiten, lokale artiesten, en een variatie aan muziekstijlen komt aan bod.
Met ieder uur landelijk en lokaal nieuws en muziek in een goede variatie, die dagelijks is te beluisteren van 06.00 uur tot 24.00 uur.

Via onderstaande links is het mogelijk aanvullende informatie te lezen, die van toepassing is op de omroep: