Algemene informatie

Bie Os is dé omroep van de Westelijke Mijnstreek met een variatie aan programma’s, samengesteld door meer dan 75 gemotiveerde vrijwilligers. Het is een jonge, dynamische en stimulerende organisatie met actuele, creatieve en interactieve programma’s voor een groot publiek.

Uitgangspunten voor Bie Os zijn: kwaliteit, continuïteit en onderscheidenheid.

Bie Os – mijn streekomroep is ontstaan door het samengaan van Streekomroep Start en de Lokale Omroep Stein en heeft een uitzendgebied van ruim 130.000 inwoners.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van Bie Os bestaat uit:

  • De heer Richard Lamers, voorzitter
  • Mevrouw Ronny Hermans-Spijkers, secretaris

De overige bestuursleden zijn:

  • Mevrouw Christianne Moerkens – Kostjens, bestuurslid
  • De heer Hubert Hermans, bestuurslid en penningmeester

Het bestuur ontwikkelt de visie van de omroep, zorgt voor een meerjarenbeleidplan en is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur heeft een faciliterende taak en houdt op afstand toezicht op de dagelijkse gang van zaken.

Hoofdredactie

De hoofdredacteur bewaakt de kwaliteit van de producties. Hij is verantwoordelijk voor het tot stand laten komen van een evenwichtig media-aanbod op zowel radio, tv, website en sociale media.

Programmabeleidbepalend orgaan (PBO)

Het programmabeleidbepalend orgaan stelt samen met de hoofdredacteur jaarlijks het programmabeleid vast. De leden van het PBO vertegenwoordigen diverse maatschappelijke stromingen en vormen samen een goede afspiegeling van de diversiteit uit de gemeenschappen in de Westelijke Mijnstreek.
Het PBO toetst en stimuleert de directie een gevarieerd media-aanbod te verzorgen, met inachtneming van alle wetten, normen en regels en in het bijzonder de richtlijnen van het commissariaat van de media.

Adverteren

Een belangrijke extra bron van inkomsten voor Bie Os wordt gevormd door de advertenties op de website, TV Gezet, televisie en tijdens radio-uitzendingen. Advertenties kunnen door de omroep worden ontworpen of in samenwerking met diverse geselecteerde partners. Als u de omroep een warm hart toedraagt, is het mogelijk voor een beperkt vast bedrag vriend te worden van de omroep.

Techniek

Het hart van Bie Os is de techniek. Ieder medialandschap wordt beheerst door technische installaties. Computers zijn onmisbaar. Voor het maken van radio- en televisieprogramma’s en om deze uit te zenden is veel specifieke apparatuur nodig.
Constante investeringen in camera- en opname apparatuur is noodzakelijk om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen. De studio heeft bijvoorbeeld een bekabeling van meer dan acht kilometer.

TV Gezet

De TV Gezet biedt dagelijks het laatste nieuws uit de Westelijke Mijnstreek. De redactie zorgt dagelijks voor een up to date nieuwsvoorziening, inclusief achtergronden. Het is ook een platform voor verenigingen, die hun activiteiten willen delen.


Televisie

Het maken van een televisieprogramma vergt veel voorbereiding. Er is onderzoek nodig, cameramensen moeten op pad, beelden worden gemonteerd tot een uitzending. Ieder programma komt in een uitzending als onderdeel van een wekelijkse uitzending of als zelfstandig onderwerp.
Er zijn dagelijkse uitzendingen, die starten om 10.00 en om 23.00 stoppen, waarbij wordt geprobeerd een zo groot mogelijk gevarieerd aanbod te verzorgen.

Alle uitzendingen zijn ook terug te kijken op onze website.

Radio

Een groot aantal vrijwilligers maakt dagelijks radioprogramma’s. Live muziek, actualiteiten, lokale artiesten, en een variatie aan muziekstijlen komt aan bod.
Met ieder uur landelijk en lokaal nieuws en muziek in een goede variatie, die dagelijks is te beluisteren van 06.00 uur tot 24.00 uur.

Bedrijfsgegevens

Bie Os. mijn streekomroep is de handelsnaam van Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek.

Adres: Raadhuisstraat 64, 6129 CE Urmond

Telefoonnummer: 046-474 7555

KvK-nummer: 74958836

BTW-nummer: 860087554B01 Fiscaal nummer: 8600.87.554

 

In onderstaande pdf bestanden kunt u aanvullende informatie te lezen, die van toepassing is op de omroep: