Met een bos bloemen en een presentje heeft wethouder Judith Bühler onlangs afscheid genomen van het voormalig bestuur van Wijkplatform Lindenheuvel. Miriam Leers (voorzitter), Ton Smits (secretaris) en Rini van Nuil (penningmeester) hebben zich jaren ingezet voor het wijkplatform.

Zelf vonden zij het wijkplatform niet meer het juiste instrument om invulling te geven aan de burgerparticipatie voor de Lindenheuvel.

Het wijkplatform is daarom opgeheven. Wethouder Bühler: “We zijn Ton, Mirjam en Rini ontzettend dankbaar voor hun inzet.

Want wij vinden het als gemeente heel belangrijk om korte lijnen te hebben met onze inwoners, en daarom waren we ook heel blij met dit wijkplatform.”

Samen met PIW zet de gemeente nu in op een buurtnetwetwerk waarin zij de verbinding leggen met alle buurtinitiatieven.