De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft donderdagavond in een digitale vergadering een belangrijk (unaniem) besluit genomen: de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting gaat naar Geleen.

Door een gedeelte van de ambtenaren in de Hanenhof te vestigen wordt er ook iets gedaan aan het oplossen van een stukje leegstand in Geleen.

De aangekochte panden van het horecastraatje in Geleen worden in de huidige plannen niet gebruikt voor het vestigen van ambtenaren.

Het huidige stadhuis in Geleen zal worden omgebouwd om ook daar ambtenaren te vestigen.

In totaal gaat het voor de Hanenhof en het stadhuis samen om 9.000 m2. Het is nog onduidelijk of dit voldoende zal zijn.

In het vervolgtraject moet het een en ander nog verder worden uitgewerkt.