Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Op 7 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor de unilocatie Grevenbicht-Obbicht vastgesteld.

Een belangrijke stap op weg naar de bouw van het nieuwe kindcentrum en de sportaccommodaties.

Het bestemmingsplan heeft daarnaast ook betrekking op de vrijvallende sportlocaties in beide dorpen.

Beide plannen liggen vanaf 9 november ter inzage. In de periode van 10 november t/m 21 december 2021 is het mogelijk beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt de plannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en in de Stadswinkel in Geleen.

Zie verder bericht website Bieos-omroep.nl