Coalitiebreuk Sittard-Geleen

GroenLinks is gisteravond laat uit de coalitie in Sittard-Geleen gestapt. De directe aanleiding was het feit dat er een motie is ingediend door GOB en PVV om het windpark Holtum-Noord te vertragen.

Wethouder Kim Schmitz (GroenLinks) had deze motie met klem ontraden en de indieners gevraagd de motie aan te houden totdat ze het gisteren uitgekomen juridisch advies konden bestuderen en wegen.

Dat hebben ze, tegen het advies van het voltallige college in, niet gedaan.

Voor de GroenLinks fractie is daarmee het vertrouwen in de coalitie opgezegd.

Zij willen op gebied van klimaat geen vertragingsbewegingen maar de klimaatcrisis vraagt om actie.

Jaren is er gewerkt aan het windmolenproject in Holtum Noord. Wil men de stad klimaatneutraal maken dan zal dat zonder inzet van wind nooit lukken!