Gemeente Beek en ZOwonen zien een maatschappelijke opgave in de gemeente ten aanzien van wonen en leefbaarheid, aansluitend bij de Woonvisie “Samen bouwen veur Baek” 2019-2035.

Een optimaal leef- en woonklimaat zijn randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeente.

De gemeente en corporatie slaan de handen in elkaar om concrete afspraken te maken.

Daarom zetten Wethouder Ralf Diederen van de gemeente Beek en Joeri Voorn, directeur Vastgoed en Inkoop van ZOwonen op 30 september een handtekening onder het convenant “Samen bouwen aan Beek”.

“ZOwonen ziet het als haar opgave om te bouwen aan sterke steden en dorpen, we noemen dat zelf “Stad- en dorpmaken”.

Deze term gebruikt ZOwonen sinds een jaar en geeft vorm aan haar streven om, samen met haar partners, een prettig woon- en leefklimaat te creëren voor de bewoners van de gemeente Beek.