Gladheidsbestrijdingsplan Stein

De gemeente heeft het gladheidbestrijdingsplan voor komend winterseizoen vastgesteld.

Op basis van objectieve criteria wordt bepaald welke wegen worden opgenomen in de gladheidbestrijding.

Deze objectieve criteria zijn:

  • Gebiedsontsluitingswegen zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);
  • Erftoegangswegen categorie 1 zoals vastgelegd in het GVVP;
  • Busroutes van Arriva;
  • Routes naar scholen, verzorgingscentra, sportcomplexen, gemeentehuis, bedrijventerreinen en winkelstraten
  • Wegen met een hellingspercentage groter dan 2%;
  • Erftoegangswegen (woonstraten) met een verkeersintensiteit meer dan 500 auto’s per dag.

De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM.

Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vidar ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.