Stichting De Haamen en de Gemeente Beek hebben een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten voor een periode van vijf jaar.

Daarmee is de ontvlechting van Sportstichting Sittard-Geleen een feit en gaat De Haamen als zelfstandige stichting opereren.

Dat betekent dat zowel de stichting als de gemeente voortaan regie voeren op een gezonde exploitatie die ten goede komt aan het sport- en beweegaanbod voor zowel de breedtesport als gehandicaptensport. Zie verder bericht website van Bieos-omroep.nl