Inwoners beslissen mee over nieuw ontwerp Huis aan de Markt

Inwoners van de gemeente Sittard-Geleen mogen meebeslissen over het nieuwe ontwerp van het Huis aan de Markt in Sittard
De inwoners kunnen tussen vrijdag 11 november en zaterdag 19 november kiezen uit twee ontwerpen die vanaf vrijdag te zien zijn in een exporuimte op de Markt.

Enquête

Hier staan maquettes van de ontwerpen en is op borden uitleg te lezen. Daarna kunnen mensen hun mening geven middels een vragenlijst. De enquête is voor iedereen toegankelijk met een qr-code. Ook zijn er op vastgestelde tijdstippen mensen aanwezig om te helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Advies

Om de resultaten te analyseren is een participatiegroep samengesteld. Die bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers uit onder anderen het Centrummanagement Sittard, Stichting Jacob Kritzraedt, belangenbehartigers inclusiviteit, ondernemers en centrumbewoners. Zij zullen aan de hand van de resultaten een advies uitbrengen aan de gemeente Sittard-Geleen.
Rond de jaarwisseling wordt het definitieve ontwerp bekend gemaakt.

Afgekeurd

Het is niet de eerste keer dat inwoners van de gemeente hun meningen mogen ventileren over het nieuwe gebouw op de Markt. In november 2021 werd al een eerder ontwerp voor het Huis aan de Markt afgekeurd, omdat het niet voldeed aan de financiële en technische voorwaarden. Ruim 1100 mensen gaven destijds hun mening over het aangekondigde ontwerp.