Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 6 november heeft KH Aurora uit Grevenbicht – Papenhoven haar oudste spelend lid in het zonnetje gezet.

De vergadering, die al tweemaal uitgesteld moest worden door de toen geldende maatregelen, kent vaak een uitreiking van het Lid van Verdienste.

Deze onderscheiding wordt al sinds jaar en dag uitgereikt aan een lid dat zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft opgesteld voor de harmonie.

Dit jaar is deze eer te beurt gevallen aan Gerrit Klee. Gerrit, maar liefst 85 lentes jong, speelt al bijna 60 jaar bij de Koninklijke Harmonie Aurora, de oudste muziekvereniging.