De corona pandemie raakt veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld.

Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen.

Wist je dat één op de drie sportverenigingen in Limburg een tekort aan jeugdtrainers heeft? En dat 40% niet over voldoende gekwalificeerde trainers beschikt?

Dat terwijl het belang van vitaliteit in coronatijd nog maar eens wordt onderstreept, en de cijfers op het gebied van gezondheid, overgewicht en motoriek bij de jeugd in deze periode juist nog verder zijn verslechterd.

Om verenigingen hier extra bij te ondersteunen, heeft de Provincie Limburg de Subsidieregeling Opleiding Jeugdtrainers 2021-2022 in het leven geroepen.

Zie verder bericht Bieos-omroep.nl