Operatie Bottleneck is grotendeels gefinancierd met de rijks- en provinciale gelden die waren gereserveerd voor de Oost-westbaan van Maastricht Aachen Airport.

Door te investeren in de infrastructuur kon toch een impuls worden gegeven aan de economische ontwikkeling in Limburg.

Via Bottleneck is onder meer de aansluiting van de A2 bij Holtum-Noord betaald, is de N297 doorgetrokken naar Duitsland, zijn de bruggen over het Juliankanaal verhoogd zodat er meer containers op een schip geladen konden worden en is de Barge Terminal Born en het aansluitende bedrijventerrein van Holtum-Noord uitgebreid. Operatie Bottleneck is nagenoeg afgerond.

Met een kunstwerk langs de A2 wordt Bottleneck na 25 jaar afgesloten. Wie dat kunstwerk gaat maken en hoe het er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Wel staat vast dat het een verbinding moet hebben met het Haantje van Buchten, dat in 1976 is gevonden nabij het kerkdorp Buchten en nu in het Limburgs Museum in Venlo staat.

Lees meer op www.bieos-omroep.nl