In 2020 werd gevierd dat Kapel Maria in de Nood in Stein 250 jaar geleden een Mariakapel is geworden.

Door corona is de processie, die iedere vijf jaar wordt gehouden, verleden jaar niet door kunnen gaan.

Mgr. Maessen zal het bisdom vertegenwoordigen tijdens de viering op zondag 10 oktober. Er wordt gestart met een gebedsdienst om 18.30 uur in de kerk van Stein en aansluitend zal de kaarsenprocessie gehouden worden.

De route is: Kerkstraat, Steskensstraat, Valderstraat, Heerstraat-Centrum, De Halstraat, Kruisstraat, Ondergenhousweg en Kapelbergweg (ontbinding).

Bij de Moutheuvel en de kapel zal de fanfare een aantal muziekstukken ten gehore brengen en zal een gebed worden uitgesproken.

Tevens vraagt pastoor Schwillens de mensen die langs de route wonen, of zij een kaarsje voor het raam willen plaatsen.