Prestatieafspraken ZOWonen, Huurdersbelangenraad en gemeente Beek

ZOwonen, Huurdersbelangenraad Beek en de Gemeente Beek hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2022.

De afspraken moeten leiden tot meer inclusieve wijken, een passend woningaanbod en het behoud en vergroten van leefbare en veilige woonwijken.

Belangrijke thema’s waar de Huurdersbelangenraad, ZOwonen en de Gemeente Beek jaarlijks afspraken over maken zijn de woningvoorraad, de betaalbaarheid daarvan, het verduurzamen van woningen, zorg en welzijn en leefbaarheid. Verder lezen Bieos-omroep.nl