De gang van zaken rond Windpark op industrieterrein HoltumNoord krijgt een vervolg. Er is een spoeddebat in de gemeenteraad voor komende week aangevraagd.

GroenLinks wethouder Kim Schmitz was erin geslaagd om met goedkeuring van de gemeenteraad groen licht te krijgen voor de realisatie van
drie windmolens.

Alleen met inzet van wind slagen we er in om als gemeente in 2030 het gestelde doel om 49% van de energie duurzaam op te wekken. 

Dat is onze bijdrage om aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen.

Op 10 november kwam, midden in het lopende vergunningstraject, een motie van GOBPVV om het hele windplan “on hold” te zetten. Die motie werd aangenomen.

Nu de relatie met het Provinciaal Bestuur op het spel staat en we ook privaatrechtelijk grote risico’s lopen heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks een verzoek ingediend om een spoeddebat te kunnen voeren over dit dossier in de raadsvergadering van 15 of 16 december.  Verder lezen Bieos-omroep.nl