Participatie betekent meedoen. Meedoen is heel belangrijk in een nieuwe wet die er aan komt: de Omgevingswet.

Misschien heb je daar al ooit van gehoord. De Omgevingswet gaat over je woon- en leefomgeving.

Deze nieuwe wet is nog niet helemaal klaar. Als alles goed gaat treedt de wet 1 juli 2022 in werking. Zie verder bericht op website van Bieos-omroep.nl