Jongeren en ouders is gevraagd naar de toegankelijkheid van de voorzieningen.

Van de respondenten geeft 75% aan dat zij weten waar zij terechtkunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Van de respondenten geeft 25% aan dat zij niet of zelden weten waar ze voor hulp terechtkunnen.

Respondenten geven aan snel geholpen te worden nadat zorg of ondersteuning nodig is gebleken, 64% geeft aan vaak of altijd snel geholpen te zijn. In de referentiegroep is dit 65%.

Van belang is dat jongeren en ouders het gevoel hebben dat zij de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dit gevoel te hebben, namelijk 75%. Dit is exact gelijk aan de referentiegroep.

Jongeren (79%) hebben over het algemeen iets meer dan hun ouders (73%) het gevoel dat ze de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In vergelijking met de referentiegroep scoort de gemeente op alle drie de stellingen gelijk.

Zie verder bericht op de website van Bieos-omroep.nl