Op verzoek van de provincie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) stelt de gemeente Sittard-Geleen maximaal veertig opvangplekken beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen.

Voor de opvang wordt voormalig zorgcentrum De Baenje aan de Schuttestraat in Sittard voor maximaal vier weken beschikbaar gesteld, tot uiterlijk 15 december.

Daarna wordt het pand gereed gemaakt voor sloop.

Het pand moet opnieuw worden ingericht voordat het beschikbaar kan worden gesteld. Men streeft ernaar het pand op 1 november gereed te hebben.

Of het pand daadwerkelijk wordt gebruikt voor de opvang, beslist het COA. Dat is afhankelijk van het totale aanbod aan opvangplekken in de provincie.

Zodra duidelijk is dat de opvang zal worden gebruikt, wordt daarover met de omwonenden gesproken.