Sittard-Geleen verlaagt lokale lasten

Sittard-Geleen draait in 2022 en 2023 een deel van de verhoging van de lokale lasten terug.

Het overschot van 3,6 miljoen in de begroting van 2022 wordt onder meer ingezet voor het niet verhogen van de OZB voor woningen en voor de halvering van de hondenbelasting.

Daarmee geeft het college invulling aan de raadsbrede moties ‘lokale lasten’.

De belangrijkste beslissingen in de begroting 2022 op een rij:

  • Geen verhoging OZB voor woningen in 2022 en 2023
  • Hondenbelasting halveren tot niveau kostendekkend in 2022 en 2023
  • Extra impulsgelden (500.000 euro) voor het MKB
  • Elk huishouden een voucher van 12,50 euro voor het milieupark
  • Een extra reservering van circa 900.000 euro voor de Toekomstvisie (de ontwikkelpaden)/het risicoprofiel.

Lees meer op www.bieos-omroep.nl