De komende jaren, tot en met 2025, heeft de gemeente Sittard-Geleen een sluitende begroting met een jaarlijks overschot.

Dat staat in de vierde rapportage die naar de gemeenteraad is gestuurd. De bijgestelde prognoses zijn een gevolg van vooral rijksbeleid.

Dat heeft gezorgd voor bijstellingen in de septembercirculaire, de herverdeling van het gemeentefonds, en de inzet van de BUIG-middelen (gelden die bestemd zijn voor uitkeringen).

Over de komende jaren wordt steeds een positief eindsaldo verwacht. Wethouder Judith Bühler (Middelen): “Ik ben blij met dit positieve nieuws. We stellen de raad voor om het jaarlijkse overschot toe te voegen aan de algemene reserve.

Daarmee hebben we een spaarpot voor tegenvallers in grote projecten die op de rol staan, zoals Glanerbrook en de gemeentelijke huisvesting.

Zie verder bericht website van Bieos-omroep.nl