Sport en beweging moet voor iedereen leuk en toegankelijk zijn.

Daarom werkt de gemeente Sittard-Geleen samen met verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties aan een Sportakkoord voor Sittard-Geleen.

Hierin spreken we af hoe we een gezonde, actieve leefstijl van alle inwoners kunnen bevorderen en sport en bewegen nóg meer op de kaart kunnen zetten.

Het sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord, en bevat ambities en concrete acties om met elkaar bij te dragen aan het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners.