In opdracht van Rijkswaterstaat start Consortium Grensmaas maandag 18 oktober met het herstel van de hoogwaterschade in Maasband.

Ter hoogte van de veerstoep in dat dorp is tijdens het hoogwater van juli een gat in de Maasbodem ontstaan. Ook het talud is aangetast door de stroming van het extreem hoogwater.

Er is zo’n 30.000 kuub grind nodig om het gat in de rivierbodem weer te dichten. Daarvoor worden kranen op pontons ingezet. Het grind wordt vanaf de haven in Stein aangevoerd.

Daarvoor zijn zo’n 1500 vrachtauto’s nodig, die gebruik maken van een route buiten de dorpskern om via de Dijkweg en veldwegen aan de noord- en oostzijde van Maasband.

De afgelopen dagen zijn op die route al rijplaten gelegd. De werkzaamheden zullen wellicht enige geluidsoverlast met zich meebrengen.

Het herstel van het talud en het dichten van het gat in de bodem gaat ongeveer acht weken duren.