De gemeenten Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming van een samenhangend toekomstbeeld voor Graetheide, Stein, Geleen, Beek en Chemelot.

Dat is gebeurd in samenspraak met omwonenden, belangengroepen, Waterschap Limburg en de gemeente Beek.

De gemeenteraden van Stein en Sittard Geleen zijn gevraagd om deze ‘Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot’ vast te stellen.

De strategische gebiedsvisie schetst een samenhangend toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot.

In 2040 zijn de woonwijken en kernen rond Chemelot groen, klimaatbestendig en goed bereikbaar.

Zie verder bericht op de website van Bieos-omroep.nl