SuperFIT

SuperFIT is vanaf 22 oktober 2021 een erkende aanpak binnen het Loket gezond leven van het RIVM. Het is een aanpak op maat, gericht op een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar.

SuperFIT is ontwikkeld in samenwerking tussen kinderopvang Spelenderwijs en Ecsplore (stichtingen die onderdeel uitmaken van MIK&PIW Groep) en de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht.

MIK & PIW Groep streeft er de komende jaren naar dat alle (80) kinderopvanglocaties van Spelenderwijs en MIK kinderopvang, in totaal zo’n 115 peutergroepen (met ongeveer 3000 peuters), werken volgens de SuperFIT aanpak.

Ecsplore deelt haar expertise graag en wilt ook andere kinderopvang organisaties ondersteunen bij het implementeren van SuperFIT.

Dit alles draagt bij aan het vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen: de gedeelde visie van de zes stichtingen binnen MIK&PIW Groep (Spelenderwijs, MIK, Ecsplore, Partners in Welzijn, CJG Westelijke Mijnstreek en Knooppunt Informele Zorg).