Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open.

Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het OMT is dat verantwoord.

Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari.

Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie, behalve voor de eerder uitgezonderde groepen.

Heroverweging hierover vindt plaats op 14 januari.