Al enkele jaren is het een traditie dat het Vredeslicht dat in Bethlehem ontstoken wordt en over de hele wereld verspreid wordt, ook in De Steinse parochie – dank zij Scouting – gebracht wordt. Ook dit jaar verwachten ze weer dat Vredeslicht.

Vaker is al geopperd of er geen mogelijkheid is om vanuit onze kerken het Vredeslicht mee naar huis te nemen om het thuis te laten branden. Die mogelijkheid wordt nu geboden.

Vanaf zaterdag 18 december is in iedere parochiekerk van het cluster een kleine noveenkaars met opdruk te koop.

Deze kaarsen hebben een deksel zodat het Vredeslicht mee naar huis genomen kan worden. De kaarsen kunnen ± 2½ dag onafgebroken branden. Kostprijs: € 2,00.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij pastoor Janssen, tel. 4331200.