Fusie basisscholen Stein

Een werkgroep die onderzoek heeft gedaan naar het onderwijs in het centrum van Stein adviseert een fusie tussen basisscholen Kerensheide en De Maaskei.

Koepels, gemeente, directies, medezeggenschapsraden en leerkrachten van Kerensheide en De Maaskei hebben twee jaar lang onderzocht hoe ze kunnen komen tot één school. Vooral het aantal leerlingen van Kerensheide neemt in rap tempo af: van 189 in 2014 naar 127 in oktober 2019.

 

Zelfstandig voortbestaan is daarom uitgesloten.

Beide locaties handhaven (één voor de onderbouw, één voor de bovenbouw) zien vooral de ouders niet zitten en is ongewenst, omdat er ook buitenschoolse opvang moet komen.

Voorgesteld wordt nu één locatie in het centrum van Stein.

Dat ‘biedt optimale kansen voor een solide en perspectiefrijke school’, oordeelt de werkgroep.