Geef boeren en tuinders de ruimte

Gaat u fietsen of wandelen in het buitengebied? Geef boeren en tuinders met landbouwvoertuigen dan de ruimte!

Loop daarnaast niet op de vers ingezaaide akkers. Hetzelfde geldt voor honden. Dit kan leiden tot schade aan het perceel en de oogst in gevaar brengen.

Ook voor landbouwmachines die op dat perceel worden gebruikt, kan het laten loslopen van een hond een risico vormen.

Toon begrip en wederzijds respect, de agrarische ondernemers uit de regio zullen u dankbaar zijn!