Lintjesregen in aangepaste vorm

In heel Nederland zijn alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. De jaarlijkse lintjesregen gaat in aangepaste vorm toch door.

Dat heeft de Kanselarij voor de Nederlandse Orden in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Ook in Sittard-Geleen wordt op 24 april een andere invulling gegeven aan deze dag, zonder dat hiervoor een bijeenkomst wordt georganiseerd.