Milieupark Sittard

In verband met de enorme drukte bij het milieupark en de daardoor ontstane ongewenste situaties op de weg, wordt in de Milieuparkweg vanaf de Rijksweg Noord tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld.

De rijrichting is vanaf de Rijksweg Noord richting de Nusterweg.